INDIVIDUĀLAS NODARBĪBAS

Individuālas angļu valodas nodarbības skolēniem un pieaugušajiem ar dažādiem zināšanu līmeņiem.

Individuālas nodarbības dod iespēju apgūt angļu valodu dažādās darbības jomās, terminoloģiju, sagatavoties dažādu veidu eksāmeniem (IELTS, TOFEL, skolas valsts eksāmeniem 9. un 12. kl.), kā arī iegūt valodas lietošanas praksi.

Ir iespēja apmeklēt angļu valodas nodarbības ar draugu, radinieku vai kādu citu personu, kas, savukārt, pozitīvi ietekmē apmācības procesu un Jūsu valodas prasmi.

Cenā ir iekļauts:

- zināšanu līmeņa noteikšana
- individuālas apmācības programmas sastādīšana (ņemot vērā Jūsu zināšanas līmeni un vēlmes)
- visi nepieciešamie mācību materiāli
- konsultācijas ar pasniedzēju (individuāli, elektroniski vai konsultācijas pa telefonu)
- mājas darbs Jūsu e-pastā (gadījumā, ja Jūs jebkādu iemeslu dēļ neesat bijusi/-is uz nodarbību)

Nodarbību maksa līdz 17:00

1 students:   2 studenti:  
1 stunda (60 min.) 12,- € 1 stunda (60 min.) 16,- €
1,5 stundas (90 min.) 16,- € 1,5 stundas (90 min.) 20,- €
2 stundas (120 min.) 20,- € 2 stundas (120 min.) 25,- €


Nodarbību maksa pēc 17:00

1 students:   2 studenti:  
1 stunda (60 min.) 15,- € 1 stunda (60 min.) 20,- €
1,5 stundas (90 min.) 20,- € 1,5 stundas (90 min.) 25,- €
2 stundas (120 min.) 25,- € 2 stundas (120 min.) 30,- €

Vispārīgie noteikumi:
- Pirmā nodarbība ir bezmaksas.
- Nodarbības notiek iepriekš noteiktajās dienās un laikā.
- Mācību maksa tiek iekasēta par mēnesi iepriekš.
- Ja students kādu apstākļu dēļ nodarbības neapmeklē, par nodarbībām samaksātā nauda netiek atgriezta un nodarbības netiek pārnestas uz citu dienu/ laiku.
- Gadījumā, ja pasniedzējs kādu apstākļu dēļ nodarbību atceļ, reķinā par nākamo apmācības mēnesi tiek veiktas attiecīgas korekcijas.