ANGĻU VALODA SKOLNIEKIEM

Programma skolēniem ilgst 9 mēnešus un nosacīti dalās divās daļās:

1. daļa (vai I SEMESTRIS) – Šajā laikā skolēni mācās gramatiku, paplašina savu vārdu krājumu, pilnveido angļu valodas lietošanas praktiskās iemaņas.

2. daļa (vai II SEMESTRIS) – Šajā laikā skolēni analīzē iepriekšējo gadu eksāmenu darba lapas, uzdevumus, tiek apspriesta tehnika, lai veiksmīgi nokārtotu eksāmenu. Tiek smalki analizēti eksāmena galvenie aspekti, (galvenās prasmes, kas tiek pārbaudītas eksāmena laikā): lasīšana, klausīšanās, rakstīšana, valodas lietojums un mutiskā daļa (komunikatīva daļa)